خبر خوش برای بازنشستگان شرکت های واگذار شده در اصل ۴۴

Posted by: tamasco
Category: دیوان عدالت اداری
قابل توجه کارکنان شرکت هایی که در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار میشوند و کارکنان این شرکت ها تابع صندوق بیمه ای ۹ درصد خدمات کشوری هستند .

0/5 (0 نظر)
0/5 (0 نظر)
Author: tamasco

دیدگاهتان را بنویسید