جایگزینی تجربه و تحصیل در طرح طبقه بندی مشاغل

Posted by: tamasco
Category: طبقه بندی مشاغل
طرح طبقه بندی، طرح طبقه بندی مشاغل، جایگزینی تجربه و تحصیلات
سوال : آیا در طرح طبقه بندی مشاغل سابقه خدمت میتواند جایگزین مدرک تحصیلی باشد ؟
مثلا فردی با مدرک دیپلم وسابقه بیش از بیست سال را میتوان در حد یه کارشناس ارشد تلقی نمود؟
Author: tamasco

دیدگاهتان را بنویسید