تکلیف سازمان تامین اجتماعی

Posted by: tamasco
Category: قانون تامین اجتماعی
قانون کار قانون تامین اجتماعی توسعه منابع انسانی سرآمد آرمین خوشوقتی
سازمان تامین اجتماعی مکلف است چنانچه بین دستمزد اظهار شده از سوی کارفرما, با دستمزد واقعی کارگر , اختلافی از سوی مراجع حل اختلاف احراز شده باشد ,مابه التفاوت را دریافت نماید.

 

0/5 (0 نظر)
0/5 (0 نظر)
Author: tamasco

دیدگاهتان را بنویسید