تنزل گروه شغلی

Posted by: tamasco
Category: انضباطی
کمیته انضباطی تنزل گروه مشاوره قانون کار و تامین اجتماعی شرکت سرآمد آرمین خوشوقتی مشاوره قانون کار و تامین اجتماعی
سوال : من میخواهم بدانم که آیا کمیته انضباطی میتواند رای به تنزل گروه کارگر بدهد؟
0/5 (0 نظر)
0/5 (0 نظر)
Author: tamasco

دیدگاهتان را بنویسید