تعیین میزان دستمزد بیمه شده

Posted by: tamasco
Category: حق بیمه, سازمان تامین اجتماعی, قانون تامین اجتماعی, مراجع حل اختلاف وزارت کار

سوال : مستحضر هستید که بموجب دستورالعمل ماده۱۴۸ قانون کار تعیین سابقه و دستمزد کارگر بعهده هیات حل اختلاف است و تعیین میزان نرخ بیمه بابت دوران اشتغال بعهده ی بیمه است ولی شعب ماخذ دستمزد کارگر رادوبرابر حداقل کارمنظورمیکنند آیا این اقدام جزء اختیارات بیمه است؟

پاسخ از استاد ریاضی:
حسب ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی، در صورت عدم بیمه نمودن شاغل توسط کارفرما، تعیین دستمزد شاغل از اختیارات سازمان تامین اجتماعی است که البته در این خصوص سازمان تامین اجتماعی رویه های خاص خود را دارد .
www.tamasco.ir
به این صورت که اگر کارفرما در زمان اشتغال به کار کارگر ، از بیمه نمودن وی خودداری نموده باشد و کارگر به ادارات کار شکایت کند و دستمزد فعلی وی ، کمتر از دو برابر حداقل دستمزد باشد، ملاک تعیین دستمزد فرد، دو برابر حداقل دستمزد است .

0/5 (0 نظر)
0/5 (0 نظر)
Author: tamasco

دیدگاهتان را بنویسید