تعهدات کارفرمای جدید

Posted by: tamasco
Category: حقوق و مزایا

سوال :
در یک شرکت دولتی بیش از ده سال حق جذب به کارکنان تعلق می گرفته ؛ بعد از مدتی این شرکت به بخش خصوصی واگذار شد . در زمان واگذاری کارفرمای جدید تعهد کرده که تمامی تعهدات زمان دولتی ( از حقوق و مزایا تا امور رفاهی ) همانند قبل در تعهد کارفرمای جدید هم باشد.
اما کارفرمای جدید، در خصوص پرداخت حق جذب کوتاهی نموده است . آیا می توان به استناد عرف و رویه از اداره کار خواست تا کارفرمای جدید را ملزم به تعهد خود نماید ؟
در حقیقت کارفرمای قدیم سیستم حق جذب داشته و کارفرمای جدید شرکت را با قبول تعهدات کارفرما قبلی نسبت به کارگران خریده است , آیا برای پرداخت حق جذب که در تعهد کارفرمای سابق بوده , وظیفه ای دارد ؟

پاسخ از استاد کرم بیگی :
اگر کارفرمای جدید ، متعهد پرداخت حقوق و مزایا به روش قبل شده کارکنان می توانند برای احقاق حق به مراجع حل اختلاف مراجعه کنند.

0/5 (0 نظر)
0/5 (0 نظر)
Author: tamasco

دیدگاهتان را بنویسید