تعلق گرفتن مزایا در دوره آزمایشی

Posted by: tamasco
Category: حقوق و مزایا, دوره آموزشی
‍ ⚫سوال : آیا پس از پایان دوره سه ماهه آزمایشی و خاتمه همکاری شاغل در پایان این دوره، وی مشمول دریافت عیدی و سنوات به نسبت کارکرد در آن مدت می باشد؟

 

0/5 (0 نظر)
0/5 (0 نظر)
Author: tamasco