تاثیر حق جذب در سنوات

Posted by: tamasco
Category: سنوات
حق جذب محاسبه سنوات شرکت توسعه منابع انسانی سرآمد آرمین خوشوقتی مشاوره قانون کار و تامین اجتماعی
سوال : آیا در هنگام بازنشستگی پرداخت پاداش پایان کار ( سنوات ) فوق العاده حق جذب نیز همانند مزد شغل و پایه سنوات ملاک قرار میگیرد یا اینکه فقط مزد شغل و سنوات و پایه ( بدون حق جذب ) ملاک عمل می باشد؟
0/5 (0 نظر)
0/5 (0 نظر)
Author: tamasco

دیدگاهتان را بنویسید