بیمه بیکاری

Posted by: tamasco
Category: بیمه بیکاری, قانون تامین اجتماعی

دستور اداری سازمان تامین اجتماعی در خصوص واریز حق بیمه از سوی کارفرمایان پس از تاریخ بیکاری متقاضیان دریافت بیمه بیکاری

0/5 (0 نظر)
0/5 (0 نظر)
Author: tamasco

دیدگاهتان را بنویسید