بیمه تامین اجتماعی

بیمه بیکاری


دستور اداری سازمان تامین اجتماعی در خصوص واریز حق بیمه از سوی کارفرمایان پس از تاریخ بیکاری متقاضیان دریافت بیمه بیکاری

 

نظر به این که در مواردی مشاهده میگردد، علیرغم احراز و تعیین تاریخ بیکاری بیمه شده توسط ادارات کار و امور اجتماعی ، لیست و حق بیمه بیمه شده مزبور پس از تاریخ وقوع بیکاری نیز ارسال و پرداخت گردیده است و واحدهای امور فنی بیمه شدگان به دلیل مذکور از برقراری مقرری بیمه بیکاری خودداری مینمایند. به منظور تسریع در امور جاری و رفع ابهام در این زمینه مقرر می گردد : کانال حل اختلاف

در مواردی که از وقوع بیکاری بیمه شده ، کارفرما بیش از کارکرد واقعی وی و یا به صورت کامل نسبت به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه ایشان در ماه وقوع بیکاری اقدام نماید واحد امور فنی بیمه شدگان می بایست با اخذ رأی صادره از سوی مراجع حل اختلاف و یا قرارداد منعقده موضوع را مورد بررسی قرار داده و در صورت احراز اشتباه در درج روزهای کارکرد و پرداخت حق بیمه ایام بعد از بیکاری ، ضمن برقراری مقرری بیمه بیکاری با رعایت سایر شرایط قانونی مراتب را جهت حذف

به این پست امتیاز دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *