بازنشستگی برای کارگران خارجی

Posted by: tamasco
Category: بازنشستگی
    شرکت توسعه منابع انسانی مشاوره قانون کار و تامین اجتماعیسوال : آیا این صحیح است که به اتباع افغانستانی علیرغم پرداخت بیمه ، بازنشستگی تعلق نمی گیرد؟
    حتی اگر ویزای کار و مجوز اشتغال داشته باشند .
0/5 (0 نظر)
0/5 (0 نظر)
Author: tamasco

دیدگاهتان را بنویسید