الزام به استقرار طرح طبقه بندی مشاغل

Posted by: tamasco
Category: طبقه بندی مشاغل
طرح طبقه بندی مشاغل شرکت توسعه منابع انسانی سرآمد آرمین خوشوقتی مشاوره قانون کار و تامین اجتماعی
سوال : شرکت هایی که به 50 نفر میرسند مشمول طبقه بندی مشاغل هستند. ملاک این 50 نفر لیست حقوق است یا بیمه ؟
Author: tamasco

دیدگاهتان را بنویسید