اقلام مصرفی خانوار مشمول کسر حق بیمه است؟

Posted by: tamasco
Category: قانون تامین اجتماعی

سوال : آیا کسر کردن حق بیمه از کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار ( بن کارگری ) وفق ماده ۳۰ قانون تامین اجتماعی , قانونی است؟

پاسخ به نقل از دادنامه شماره ۱۲۷ مورخ ۹۵/۷/۲۸ هیات تخصصی بیمه ، کاروتامین اجتماعی دیوان عدالت اداری :
بخشنامه شماره ۵۰۲۰/۹۴/۱۲۳۶ مورخ ۹۴/۲/۲۷ حوزه فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی خلاف مقررات وضع نگردیده ، زیرا کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به صورت نقدی و ماهیانه و مستمرپرداخت می گردد و با وصف مذکور مشمول بند ۵ ماده ۲ قانون تامین اجتماعی تلقی می شود .
لذا می بایستی وفق ماده ۳۰ قانون تامین اجتماعی از آن حق بیمه کسرگردد.
لازم به ذکر است که در بسیاری از قراردادهای کار ( به اشتباه ) از عنوان بن کارگری به جای کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار استفاده می شود .

0/5 (0 نظر)
0/5 (0 نظر)
Author: tamasco

دیدگاهتان را بنویسید