افزایش دستمزد در کارگاه های دارای طرح طبقه بندی مشاغل

Posted by: tamasco
Category: حقوق و مزایا, طبقه بندی مشاغل, قانون کار
شرکت توسعه منابع انسانی سرآمد آرمین خوشوقتی مشاوره قانون کار و تامین اجتماعی
سوال : پیرو پرسش و پاسخی که دیروز در کانال حل اختلاف ( درخصوص اینکه حق جذب مشمول افزایش قانونی سالیانه مصوب شورایعالی کار نمیشود ) منتشر شد میخواهم بدانم آیا باتوجه به تبصره ۲ دستورالعمل “نحوه اجرای مصوبه شورایعالی کار درخصوص افزایش مزد ” که مزد رتبه و حق پست و نظایر آن را مشمول افزایش می داند بازهم حق جذب مشمول افزایش قانونی نخواهد شد؟
0/5 (0 نظر)
0/5 (0 نظر)
Author: tamasco

دیدگاهتان را بنویسید