اعتراض به کمیته انضباطی

Posted by: tamasco
Category: انضباطی, مراجع حل اختلاف وزارت کار

سوال : شرایط سنی اعضاء کمیته انضباطی حداقل چقدر است؟
اگر در اساسنامه حداقل سن ۳۰ سال ذکر شده باشد و یکی از اعضاء کمیته ۲۶سال سن داشته باشد و زمان اساسنامه به اتمام رسیده باشد تکلیف رای های صادر شده چیست ؟

پاسخ از استاد محمدی : کلیه تصمیمات کمیته انضباطی کار چه از لحاظ ماهوی و چه از لحاظ شکلی قابل اعتراض در مراجع حل اختلاف ( هیات تشخیص و هیات حل اختلاف اداره کار محل) می باشد و مراجع حل اختلاف می توانند در چهار چوب خواسته خواهان به همه موارد مربوط به کمیته انضباطی، از جمله اعتراض به ترکیب و نحوه انتخاب اعضاء ، و تحقق یا عدم تحقق تخلف توسط کارگر رسیدگی نمایند .

0/5 (0 نظر)
0/5 (0 نظر)
Author: tamasco

دیدگاهتان را بنویسید