اضافه کاری در ماموریت

Posted by: tamasco
Category: حقوق و مزایا, قانون کار
شرکت توسعه منابع انسانی سرآمد آرمین خوشوقتی مشاوره قانون کار و تامین اجتماعی
سوال : آیا اگر در ماموریت اضافه کاری داشته باشیم علاوه بر حق ماموریت ، اضافه کاری هم باید پرداخت شود؟
0/5 (0 نظر)
0/5 (0 نظر)
Author: tamasco

دیدگاهتان را بنویسید

1 دیدگاه