آیین دادرسی کار

Posted by: tamasco
Category: مراجع حل اختلاف وزارت کار

آئین دادرسی کار آیین دادرسی کار شرکت سرآمد

برای اولین بار متن به روز شده و اصلاح شده آئین دادرسی کار در قالب پی دی اف ، به علاقمندان ارائه می گردد .

آیین دادرسی کار مجموعه ای از اصول و مقرراتی است که اصحاب دعوا ( کارگر و کارفرما ) در مقام مراجعه به مراجع حل اختلاف کار می بایستی رعایت نمایند ، و مراجع مزبور نیز در مقام رسیدگی، مکلف به تبعیت از آن می باشند.

آیین دادرسی کار در طی سال های اخیر چند بار دستخوش تغییرات شده است که آخرین بار در سال 1398 موادی به آن افزوده و یا از آن حذف شده است .

متن حاضر ( مندرج در فایل پیوست ) ، تنها نسخه به روز شده و معتبر از آئین دادرسی کار می باشد که در فضای مجازی انتشار یافته است .

برای مطالعه متن آئین دادرسی کار ، روی لینک فوق ( بالای صفحه ) کلیک نمائید .

Author: tamasco