آیا در سال ۹۹ حق جذب افزایش داده خواهد شد؟

Posted by: tamasco
Category: حقوق و مزایا, طبقه بندی مشاغل
شرکت توسعه منابع انسانی سرآمد آرمین خوشوقتی مشاوره قانون کار و تامین اجتماعی
سوال : آیا حق جذب جزء مزد مبنای روزانه محسوب میشه ؟
و بهش اضافه کاری تعلق میگیره؟
آیا بهس هرسال افزایش قانونی تعلق میگیره؟
0/5 (0 نظر)
0/5 (0 نظر)
Author: tamasco

دیدگاهتان را بنویسید