کانون وکلا

۱۱ بهمن
نحوه انتقال سوابق بیمه وکلا
Category: حق بیمه, سازمان تامین اجتماعی
سوال : آیا کسی که در صندوق حمایت وکلا دارای سابقه پرداخت حق بیمه بوده و الان در صندوق تامین اجتماعی درحال بیمه پردازی می باشد میتواند سابقه خود را از صندوق حمایت وکلا به تامین اجتم...