مشاغل گروه ب

۰۸ فروردین
مرخصی در مشاغل سخت و زیان آور
Category: مرخصی ها, مشاغل سخت و زیان آور
سوال : سوالی بین کارگران شرکت مطرح هست و از این و اون شنیدن که مرخصی استحقاقی برای مشاغل سختی کار با عادی کار فرق دارد و بیشتر هست . این درسته؟
۲۴ بهمن
مشاغل سخت و زیان آور گروه الف و ب
Category: مشاغل سخت و زیان آور
مشاغلسخت و زیان آور گروه الف و ب
۱۲ بهمن
ارسال پرونده مشاغل سخت و زیان آور
Category: مشاغل سخت و زیان آور
سوال : کار اینجانب مشمول سختی کار شده . سازمان تامین اجتماعی از کارخانه محل کار من درخواست پرونده پرسنلی ام را نموده است. اما تا این تاریخ کارخانه هنوز پرونده رابه تامین اجتماعی ...
۱۱ بهمن
پرداخت حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور
Category: بازنشستگی, سازمان تامین اجتماعی, مشا...
سوال : شرکتی که در آن کار می کردم الان دیگر فعال نیست آیا میتونم سهم ۴ درصد بازنشستگی سخت و زیان آور را خودم پرداخت کنم ؟
۱۶ آذر
مشاغل سخت و زیان آور
Category: قانون تامین اجتماعی, مشاغل سخت و زیا...
آیا شغل مدیران و سرپرستان تولید که در معرض آلودگی صوتی و گرد و خاک در محیط کارخانه قرار دارند جزء مشاغل سخت و زیان آور است؟ ضمنا آیا شغل اپراتور تولید جزء مشاغل سخت و زیان آور گر...
۱۴ آذر
کارهای سخت و زیان آور گروه ب ماده ۱
Category: مشاغل سخت و زیان آور
تصویر مصوبه یکصد و بیست و نهمین نشست مورخ 17/12/94 شورای عالی حفاظت فنی با موضوع احصاء فعالیت های سخت و زیان آور گروه(ب)