ماده۱۶ قانون کار

توسعه منابع انسانی سرآمد > مقالات >
۳۱ شهریور
غیبت قبل از تعطیلات
Category: تعطیلات, تعلیق
غیبت قبل از تعطیلات به چه صورت محاسبه می شود؟