قرارداد حق التدریس مدرسه غیر انتفاعی

توسعه منابع انسانی سرآمد > مقالات >
۲۱ اردیبهشت
قرارداد مدارس غیر انتفاعی در ایام شیوع کرونا
Category: قرارداد کار
قرارداد معلم مدرسه غیر انتفاعی ، و مربیان مهد کودک های خصوصی در ایام شیوع بیماری کرونا