فوت کارفرما

۱۶ آبان
Screenshot_۲۰۱۹۱۱۰۷-۰۶۳۶۰۸_Samsung Notes
نحوه وصول مطالبات کارگر درصورت فوت کارفرما
Category: بیمه بیکاری, قانون تامین اجتماعی, قا...
‍ ⚫سوال : من به مدت ۱۲ سال به عنوان کارگر در یک انتشارات مشغول به کار بوده و بیمه بوده ام. ماه گذشته کارفرمای اینجانب در اثر سانحه تصادف فوت کرده و مغازه ایشان تعطیل شده است. آیا ا...