نحوه وصول مطالبات کارگر درصورت فوت کارفرما

Posted by: tamasco
Category: بیمه بیکاری, قانون تامین اجتماعی, قانون کار

‍ ⚫سوال : من به مدت ۱۲ سال به عنوان کارگر در یک انتشارات مشغول به کار بوده و بیمه بوده ام.
ماه گذشته کارفرمای اینجانب در اثر سانحه تصادف فوت کرده و مغازه ایشان تعطیل شده است. آیا اینجانب واجد شرایط دریافت بیمه بیکاری هستم؟ برای احقاق حقوق خود چه کاری باید بکنم؟
🌕پاسخ و توضیحات جامع استاد محمدی را در تصویر ملاحظه بفرمائید.

Author: tamasco

پاسخی بگذارید