شکایت از بانک تجارت

توسعه منابع انسانی سرآمد > مقالات >
۲۱ مهر
شکایت از بانک تجارت در اداره کار
Category: دیوان عدالت اداری, مراجع حل اختلاف و...
برای شکایت از بانک تجارت باید به اداره کار مراجعه کرد یا دیوان عدالت اداری؟