دکتر ریاضی

۳۱ اردیبهشت
محاسبه مستمری بازنشستگی
Category: بازنشستگی, مستمری
محاسبه حقوق بازنشستگی چطوریه؟
۰۴ بهمن
سن بازنشستگی
Category: بازنشستگی, حق بیمه, قانون تامین اجتم...
کارمندی که به مرز بازنشستگی رسیده میتونه درخواست بازنشستگی به سازمان تامین اجتماعی نده و همچنان به کارش ادامه بده ؟
۰۴ بهمن
نحوه محاسبه سابقه جهت بازنشستگی
Category: بازنشستگی, حق بیمه, قانون تامین اجتم...
در صورتی که شخصی به سن۵۰ سال برسد، آیا امکان بازنشستگی برای نامبرده با ۲۵ سال سابقه کار وجود دارد؟ با فرض اینکه این فرد۱۲ سال در مشاغل زیان آور و ۱۳ سال در مشاغل عادی شاغل به کار ...
۲۶ دی
مزایای مستمر مشمول بیمه هستند؟
Category: حقوق و مزایا, قانون تامین اجتماعی
آیا می توان مزایای مستمری مانند اضافه کار و کارانه را در قالب بن کارت غیرنقدی وبصورت ماهیانه به کارکنان پرداخت کرد و این مزایا را در لیست بیمه قرار نداد؟
۰۸ دی
خرید سابقه بیمه
Category: بازنشستگی, قانون تامین اجتماعی
سوال : بنده کارمند قراردادی هستم 42 سال سن دارم و 15 سال سابقه بیمه . آیا میتوان باقیمانده سابقه بیمه تا 20 سال را خریداری کرد؟