مدیریت و ارزیابی عملکرد

توسعه منابع انسانی سرآمد > مدیریت و ارزیابی عملکرد

مدیریت و ارزیابی عملکرد
?سیستم های مدیریت عملکرد قدیمی که اهداف عملکردی را فقط یک بار در سال تعیین میکردند و در بازبینی های آخر سال بررسی می شدند رو به انقراض و نابودی هستند.
?اکنون شرکت ها میدانند که سیستم های قدیمی ارزیابی عملکرد نیازمند کار و فعالیت زیادی هستند و به تعهد شغلی و عملکرد کارکنان وابسته نیستند.
?در حقیقت سیستم های ارزیابی قدیمی نیازمند مدیرانی هستند که اهداف بلند مدت یکساله را تعیین کنند. این اهداف بلند مدت در فاصله ی بین تنظیم و بازبینی شان کهنه شده و دیگر ابزار مناسبی برای اندازه گیری عملکرد نیستند.
?همچنین سیستم های قدیمی میتوانند کارکنان را بی انگیزه کنند چرا که کارکنان تصور میکنند روش های قدیمی آینده شغلی آنها را تهدید میکند یا اصلا منجر به توسعه و بهبود آنها نمیشود.
?به همین جهت مدل_TTM میتواند تغییر قابل ملاحظه ای در مدیریت_عملکرد_کارکنان ایجاد نموده و مدلی در راستای دستیابی به اهداف_سازمان ، اهداف_گروههای_کاری ، رفتارهای_شهروند_سازمانی ، کمی_سازی میزان_دستیابی به اهداف_توسعه_محور_شغلی کارکنان ارائه داده است که قابل آموزش در کسب_و_کار امروز است .
?مدیریت عملکرد فرآیندی مستمر و دنباله دار بین مدیران و کارکنان است که پایه و اساس عملکرد و مشارکت کارکنان در هر سازمانی است و موجب میشود کارکنان خود را برای رسیدن به حداکثر توان بالقوه شان و افزایش بهره وری و موفقیت هر چه بیشتر آماده کنند.

♻️این فرآیند در مدل_TTM شامل مراحل زیر است ♻️
– ✅تعریف انتظارات مشخص از مشاغل متنوع سازمان، و شاغلین مختلف هر شغل ( با قابلیت Iink شدن به شغل )
– ✅تعیین اهداف کلان هر سازمان و اهداف خود هر گروه کاری ( یا فرآیندهای سازمان بصورت Synk شده )
– ✅ایجاد اهداف جدید ابلاغی ( با امکان توافق بروی انتظارات سازمان در هریک از اهداف )
– ✅ارائه بازخورد مداوم و ایجاد ابزارهای لازم بسته به نیاز سازمان
– ✅بررسی نتایج و تعریف برنامه های بهبود در راستای آموزش ، انگیزش ، ارتقاء و یا پالایش منابع انسانی و یا بهبود مستمر سازمانی
-✅ پاداش دهی با رعایت مقررات آمره بالادستی ( کار و تامین اجتماعی )

?رویکردهای ما در طراحی مدل_TTM ?
✅برنامه ریزی عملکرد: مشخص نمودن هدف کارکنان، هدف همراستا با اهداف سازمانی است.
✅ کوچینگ عملکرد: ارائه ی مسیر مناسب به کارکنان ( اجرای دقیق این مرحله در توانمند سازی کارکنان و ایجاد تعاملی تشویق کننده بسیار موثر است.)
✅بررسی عملکرد: ارائه بازخورد مناسب به کارکنان (شناسایی نقاط قوت و نیازمند بحث در مورد چالش هایی که نیاز به بهبود و مربیگری بیشتر دارند).
اهمیت این مرحله این است که بازخورد باید بر اساس شاخص هایی باشد که به خوبی روشن و قابل اندازه گیری است.

?ویژگی های مدیریت عملکرد بر اساس مدل_TTM ?
✅ کمک به شناسایی و تدوین عناصر اندازه گیری یا شاخص های کلیدی عملکرد دقیق (KPI )
✅ امکان مشارکت کارکنان در اجرای فرآیند
✅ امکان ارائه بازخورد شفاف و قابل اندازه گیری
✅بسترسازی برای بازطراحی مشاغل ، فرآیندها و اهداف سازمان( با رویکرد دستیابی به بهره وری پایدار )

☎️تلفن ثبت نام:
۰۲۱-۲۶۴۰۱۵۹۸
۰۲۱-۲۶۴۰۱۳۳۵

مدیریت عملکرد کارکنان
ارزیابی عملکرد کارکنان
مدیریت و ارزیابی عملکرد
آرمین خوشوقتی
0/5 (0 نظر)
0/5 (0 نظر)