مدیریت و ارزیابی عملکرد

توسعه منابع انسانی سرآمد > مدیریت و ارزیابی عملکرد

مدیریت و ارزیابی عملکرد
📍سیستم های مدیریت عملکرد قدیمی که اهداف عملکردی را فقط یک بار در سال تعیین میکردند و در بازبینی های آخر سال بررسی می شدند رو به انقراض و نابودی هستند.
📍اکنون شرکت ها میدانند که سیستم های قدیمی ارزیابی عملکرد نیازمند کار و فعالیت زیادی هستند و به تعهد شغلی و عملکرد کارکنان وابسته نیستند.
📍در حقیقت سیستم های ارزیابی قدیمی نیازمند مدیرانی هستند که اهداف بلند مدت یکساله را تعیین کنند. این اهداف بلند مدت در فاصله ی بین تنظیم و بازبینی شان کهنه شده و دیگر ابزار مناسبی برای اندازه گیری عملکرد نیستند.
📍همچنین سیستم های قدیمی میتوانند کارکنان را بی انگیزه کنند چرا که کارکنان تصور میکنند روش های قدیمی آینده شغلی آنها را تهدید میکند یا اصلا منجر به توسعه و بهبود آنها نمیشود.
📍به همین جهت مدل_TTM میتواند تغییر قابل ملاحظه ای در مدیریت_عملکرد_کارکنان ایجاد نموده و مدلی در راستای دستیابی به اهداف_سازمان ، اهداف_گروههای_کاری ، رفتارهای_شهروند_سازمانی ، کمی_سازی میزان_دستیابی به اهداف_توسعه_محور_شغلی کارکنان ارائه داده است که قابل آموزش در کسب_و_کار امروز است .
📍مدیریت عملکرد فرآیندی مستمر و دنباله دار بین مدیران و کارکنان است که پایه و اساس عملکرد و مشارکت کارکنان در هر سازمانی است و موجب میشود کارکنان خود را برای رسیدن به حداکثر توان بالقوه شان و افزایش بهره وری و موفقیت هر چه بیشتر آماده کنند.

♻️این فرآیند در مدل_TTM شامل مراحل زیر است ♻️
– ✅تعریف انتظارات مشخص از مشاغل متنوع سازمان، و شاغلین مختلف هر شغل ( با قابلیت Iink شدن به شغل )
– ✅تعیین اهداف کلان هر سازمان و اهداف خود هر گروه کاری ( یا فرآیندهای سازمان بصورت Synk شده )
– ✅ایجاد اهداف جدید ابلاغی ( با امکان توافق بروی انتظارات سازمان در هریک از اهداف )
– ✅ارائه بازخورد مداوم و ایجاد ابزارهای لازم بسته به نیاز سازمان
– ✅بررسی نتایج و تعریف برنامه های بهبود در راستای آموزش ، انگیزش ، ارتقاء و یا پالایش منابع انسانی و یا بهبود مستمر سازمانی
-✅ پاداش دهی با رعایت مقررات آمره بالادستی ( کار و تامین اجتماعی )

🔰رویکردهای ما در طراحی مدل_TTM 🔰
✅برنامه ریزی عملکرد: مشخص نمودن هدف کارکنان، هدف همراستا با اهداف سازمانی است.
✅ کوچینگ عملکرد: ارائه ی مسیر مناسب به کارکنان ( اجرای دقیق این مرحله در توانمند سازی کارکنان و ایجاد تعاملی تشویق کننده بسیار موثر است.)
✅بررسی عملکرد: ارائه بازخورد مناسب به کارکنان (شناسایی نقاط قوت و نیازمند بحث در مورد چالش هایی که نیاز به بهبود و مربیگری بیشتر دارند).
اهمیت این مرحله این است که بازخورد باید بر اساس شاخص هایی باشد که به خوبی روشن و قابل اندازه گیری است.

🔰ویژگی های مدیریت عملکرد بر اساس مدل_TTM 🔰
✅ کمک به شناسایی و تدوین عناصر اندازه گیری یا شاخص های کلیدی عملکرد دقیق (KPI )
✅ امکان مشارکت کارکنان در اجرای فرآیند
✅ امکان ارائه بازخورد شفاف و قابل اندازه گیری
✅بسترسازی برای بازطراحی مشاغل ، فرآیندها و اهداف سازمان( با رویکرد دستیابی به بهره وری پایدار )

☎️تلفن ثبت نام:
۰۲۱-۲۶۴۰۱۵۹۸
۰۲۱-۲۶۴۰۱۳۳۵

مدیریت عملکرد کارکنان
ارزیابی عملکرد کارکنان
مدیریت و ارزیابی عملکرد
آرمین خوشوقتی