تقویم آموزشی توسعه منابع انسانی سرآمد |دوره های آموزشی آنلاین منابع انسانی| وبینار منابع انسانی

توسعه منابع انسانی سرآمد > تقویم آموزشی توسعه منابع انسانی سرآمد |دوره های آموزشی آنلاین منابع انسانی| وبینار منابع انسانی

تقویم آموزشی توسعه منابع انسانی سرآمد

برای مشاهده محتوای دوره های مدیریت منابع انسانی شرکت توسعه منابع انسانی سرآمد میتوانید روی نام هر دوره کلیک نمایید. این دوره ها در حال حاضر به صورت آنلاین (وبینار) برگزار میشوند. پس از ثبت نام، لینک ورود به دوره را دریافت مینمایید. تقویم آموزشی توسعه منابع انسانی سرآمد هر فصل به روز رسانی میشود.
متقاضی گرامی، مبالغ شهریه مقطوع بوده و شامل هیچ گونه کسوراتی (بیمه-مالیات) نمی شود.

جهت ثبت نام در دوره ها با شماره های : ۲۶۴۰۱۳۳۵-۰۲۱ | ۲۶۷۰۹۱۵۱-۰۲۱

 

 

زمان برگزاری روز برگزاری نام دوره شماره
آقای مهندس آرمین خوشوقتی ۱۹:۰۰ الی ۲۲:۰۰ مطابق برنامه زمانبندی قانون کار و تامین اجتماعی برای کارفرمایان ۱
آقای مهندس آرمین خوشوقتی ۱۸:۰۰ الی ۲۲:۰۰ مطابق برنامه زمانبندی نحوه طراحی قراردادهای کار ۲
آقای مهندس آرمین خوشوقتی ۱۹:۰۰ الی ۲۲:۰۰ مطابق برنامه زمانبندی آیین دادرسی و نحوه دفاع در مراجع حل اختلاف ۳
آقای مهندس آرمین خوشوقتی مطابق برنامه زمانبندی مصاحبه استخدامی شایسته محور ۴
آقای مهندس آرمین خوشوقتی ۱۹:۰۰ الی ۲۲:۰۰ مطابق برنامه زمانبندی ارزش یابی، طبقه بندی و طراحی مشاغل بر اساس مدل TTM ۵
آقای مهندس آرمین خوشوقتی ۱۹:۰۰ الی ۲۲:۰۰ مطابق برنامه زمانبندی مدیریت عملکرد ۶
آقای مهندس آرمین خوشوقتی مطابق برنامه زمانبندی آخرین تغییرات مقررات قانون کار در حوزه قرارداد ها و حقوق و دستمزد ۷
آقای مهندس آرمین خوشوقتی   در سازمان شما قابل برگزاری است اصول سرپرستی ۸
آقای مهندس آرمین خوشوقتی   در سازمان شما قابل برگزاری است مدیریت منابع انسانی برای مدیران غیر منابع انسانی ۹
آقای مهندس آرمین خوشوقتی   مطابق برنامه زمانبندی نگهداشت و جبران خدمات ۱۰
آقای دکتر محسن ریاضی   مطابق برنامه زمانبندی قوانین تامین اجتماعی برای کارفرمایان ۱۱
آقای مهندس آرمین خوشوقتی مطابق برنامه زمانبندی نیاز سنجی آموزشی مبتنی بر مهارت ۱۲
آقای مهندس آرمین خوشوقتی در سازمان شما قابل برگزاری است دوره جامع مدیریت منابع انسانی ۱۳
آقای مهندس آرمین خوشوقتی در سازمان شما قابل برگزاری است دوره جامع شریک تجاری منابع انسانی ۱۴
آقای دکتر محسن ریاضی در سازمان شما قابل برگزاری است آشنایی با قوانین و مقررات بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور ۱۵
آقای دکتر محسن ریاضی در سازمان شما قابل برگزاری است اشتباهات رایج در قوانین پیمانکاری ۱۶
آقای دکتر محسن ریاضی در سازمان شما قابل برگزاری است بازرسی از دفاتر قانونی در قوانین و مقررات تامین اجتماعی ۱۷
در سازمان شما قابل برگزاری است نشست آخرین مصوبات و مقررات مربوط به قانون کار ۱۸
آقای احسان هاشمی نژاد در سازمان شما قابل برگزاری است کمیته های طبقه بندی مشاغل ۱۹
در سازمان شما قابل برگزاری است کوچینگ و مربیگری ۲۰
  در سازمان شما قابل برگزاری است نظام آراستگی محیط کار ۲۱
آقای مهندس آرمین خوشوقتی در سازمان شما قابل برگزاری است مقررات کار و تامین اجتماعی در مناطق آزاد، ویژه و پارکهای علم و فناوری ۲۲

 

تقویم آموزشی توسعه منابع انسانی سرآمد را میتوانید از این طریق مشاهده نمایید.

0/5 (0 نظر)
0/5 (0 نظر)