تقویم آموزشی شرکت توسعه منابع انسانی سرآمد

توسعه منابع انسانی سرآمد > تقویم آموزشی شرکت توسعه منابع انسانی سرآمد

تقویم آموزشی شرکت توسعه منابع انسانی سرآمد

زمستان 1398
متقاضی گرامی گرامی، مبالغ شهریه مقطوع بوده و شامل هیچ گونه کسوراتی (بیمه-مالیات) نمی شود.

جهت ثبت نام در دوره ها با شماره های : 26401335-021 | 26709151-021

دانلود گواهی ارزش افزوده

مدرس زمان برگزاری روز برگزاری نام دوره شماره
آقای مهندس آرمین خوشوقتی 09:00 الی 16:30 پنجشنبه 12 دی ماه 1398 قانون کار و تامین اجتماعی برای کارفرمایان 1
آقای مهندس آرمین خوشوقتی 09:00 الی 13:00 چهارشنبه 25 دی ماه 1398 نحوه طراحی قراردادهای کار 2
آقای مهندس آرمین خوشوقتی 09:00 الی 13:00 پنجشنبه 3 بهمن 1398 آیین دادرسی و نحوه دفاع در مراجع حل اختلاف 3
سرکار خانم اشرف میرکمالی 13:00 الی 18:00 سه شنبه 15 بهمن 1398 مصاحبه استخدامی شایسته محور 4
آقای مهندس آرمین خوشوقتی 09:00 الی 16:30 پنجشنبه 17 بهمن 1398 ارزش یابی، طبقه بندی و طراحی مشاغل بر اساس مدل TTM 5
آقای مهندس آرمین خوشوقتی 09:00 الی 16:30 پنجشنبه 1 اسفند 1398 مدیریت عملکرد 6
آقای مهندس آرمین خوشوقتی 09:00 الی 13:00 پنجشنبه 8 اسفند آخرین تغییرات مقررات قانون کار در حوزه قرارداد ها و حقوق و دستمزد 7
آقای مهندس آرمین خوشوقتی   در سازمان شما قابل برگزاری است قانون کار و تامین اجتماعی برای کارفرمایان 8
آقای مهندس آرمین خوشوقتی   در سازمان شما قابل برگزاری است مدیریت منابع انسانی برای مدیران غیر منابع انسانی 9
آقای مهندس آرمین خوشوقتی   در سازمان شما قابل برگزاری است نگهداشت و جبران خدمات 10
آقای دکتر محسن ریاضی   در سازمان شما قابل برگزاری است قوانین تامین اجتماعی برای کارفرمایان 11
آقای مهندس آرمین خوشوقتی در سازمان شما قابل برگزاری است نیاز سنجی آموزشی مبتنی بر مهارت 12
آقای مهندس آرمین خوشوقتی در سازمان شما قابل برگزاری است نشست آخرین مصوبات و مقررات مربوط به قانون کار 13
آقای دکتر محسن ریاضی در سازمان شما قابل برگزاری است بازرسی از دفاتر قانونی در قوانین و مقررات تامین اجتماعی 14
آقای دکتر محسن ریاضی در سازمان شما قابل برگزاری است آشنایی با قوانین و مقررات بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور 15
آقای دکتر محسن ریاضی در سازمان شما قابل برگزاری است اشتباهات رایج در قوانین پیمانکاری 16
خانم اشرف میرکمالی در سازمان شما قابل برگزاری است اصول نگارش و مکاتبات اداری 17
آقای مهندس علیرضا قوامی در سازمان شما قابل برگزاری است تکنیک های حمل و نقل در انبار و ارگونومی 18
آقای احسان هاشمی نژاد در سازمان شما قابل برگزاری است کمیته های طبقه بندی مشاغل 19
سرکار خانم مظاهری در سازمان شما قابل برگزاری است کوچینگ و مربیگری 20
سرکار خانم اشرف میرکمالی   در سازمان شما قابل برگزاری است نظام آراستگی محیط کار 21
آقای مهندس آرمین خوشوقتی در سازمان شما قابل برگزاری است مقررات کار و تامین اجتماعی در مناطق آزاد، ویژه و پارکهای علم و فناوری 22