Science

۲۵ اردیبهشت
توسعه منابع انسانی سرآمد
آموزش های مهارت محور
روش های مختلف گزینش همواره تلاشی است برای ارزیابی توانایی های متقاضی شغل. اگرچه هدف فرایند گزینش جذب بهترین ها است اما از انجا که کارکنان جدید معمولا قادر به اجرای شغل به طور کا...
۲۵ اردیبهشت
Recruit, recruiter, hire.
ارزش یابی و طبقه بندی مشاغل، مدیریت منابع انسانی مبتنی بر مدل TTM
از تصویب اولین طرح طبقه بندی مشاغل در ایران آنقدر سالیان متمادی سپری شده که دیگر در سازمان ها کسی به این فکر نمی کند که چطور شد سیستمی که قرار بود راهگشای پرداخت مزد مساوی در بر...
۱۸ اردیبهشت
Site Slide bar 10
مرکز مشاوره شغلی و کاریابی غیر دولتی داخلی تماس
موسسه کاریابی تماس با دریافت اطلاعات یا همان رزومه شما با توجه به مهارتهایی که دارید فرصت هایی را که مناسب با موقعیت شما باشند را معرفی کرده و دیگر نیازی نیست که خودتان به دنبال...
۱۸ اردیبهشت
مصاحبه استخدامی شایسته محور
اصول و فنون مصاحبه با رویکرد مصاحبه شایسته محور
پیتر دراکر در کتاب "ماجراهای یک مشاهده گر" در جایی که از خاطرات خود در مقام مشاور مدیر عامل جنرال موتورز سخن میگوید، تعریف میکند که یک روز مدیرعامل جنرال موتورز چند ساعت وقت خود...