Science

15 مه
توسعه منابع انسانی سرآمد
آموزش های مهارت محور
Category:
روش های مختلف گزینش همواره تلاشی است برای ارزیابی توانایی های متقاضی شغل. اگرچه هدف فرایند گزینش جذب بهترین ها است اما از انجا که کارکنان جدید معمولا قادر به اجرای شغل به طور کا...
15 مه
Recruit, recruiter, hire.
ارزش یابی و طبقه بندی مشاغل، مدیریت منابع انسانی مبتنی بر مدل TTM
Category:
از تصویب اولین طرح طبقه بندی مشاغل در ایران آنقدر سالیان متمادی سپری شده که دیگر در سازمان ها کسی به این فکر نمی کند که چطور شد سیستمی که قرار بود راهگشای پرداخت مزد مساوی در بر...
08 مه
Site Slide bar 10
مرکز مشاوره شغلی و کاریابی غیر دولتی داخلی تماس
Category:
موسسه کاریابی تماس با دریافت اطلاعات یا همان رزومه شما با توجه به مهارتهایی که دارید فرصت هایی را که مناسب با موقعیت شما باشند را معرفی کرده و دیگر نیازی نیست که خودتان به دنبال...
08 مه
شرکت توسعه منابع انسانی سرآمد
اصول و فنون مصاحبه با رویکرد مصاحبه شایسته محور
Category:
پیتر دراکر در کتاب "ماجراهای یک مشاهده گر" در جایی که از خاطرات خود در مقام مشاور مدیر عامل جنرال موتورز سخن میگوید، تعریف میکند که یک روز مدیرعامل جنرال موتورز چند ساعت وقت خود...