سابقه سربازی جزو سابقه سخت و زیان آور محسوب می شود؟

توسعه منابع انسانی سرآمد > مقالات > کارهای سخت و زیان آور > سابقه سربازی جزو سابقه سخت و زیان آور محسوب می شود؟

سابقه سربازی جزو سابقه سخت و زیان آور محسوب می شود؟

Posted by: tamasco
Category: کارهای سخت و زیان آور, مشاغل سخت و زیان آور
خدمت سربازی سابقه سخت و زیان آور
خدمت سربازی جزو سابقه سخت و زیان آور محسوب می شود؟

سوال :
با توجه رای دیوان عدالت اداری مدت خدمت داوطلبی سربازی بدون رسیدگی بعنوان سخت و زیان آور محاسبه و محسوب می گردد .
اگر قبلاً حق بیمه مدت سربازی پرداخت شده باشد سازمان تامین اجتماعی حق بیمه را بر اساس چهار درصد مطالبه می کند یا سی درصد ؟

0/5 (0 نظر)
0/5 (0 نظر)
Author: tamasco

دیدگاهتان را بنویسید