سنوات در کارگاه های دارای طرح طبقه بندی مشاغل

توسعه منابع انسانی سرآمد > مقالات > مالیات > دیوان عدالت اداری > سنوات در کارگاه های دارای طرح طبقه بندی مشاغل

سنوات در کارگاه های دارای طرح طبقه بندی مشاغل

Posted by: tamasco
Category: دیوان عدالت اداری, سنوات, طبقه بندی مشاغل, مناطق آزاد و ویژه و پارک های علم و فناوری

جدیدترین دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص نحوه محاسبه سنوات در کارگاه هایی که طرح طبقه بندی مشاغل دارند، اینطور حکم می کند که ماخذ محاسبه سنوات در کارگاه های دارای طرح طبقه بندی مشاغل، صرفا مزد مبنا نیست بلکه مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل نیز بایستی مبنای محاسبه سنوات قرار بگیرند.

 

دادنامه ۲۸۳۲ دیوان عدالت اداری
دادنامه ۲۸۳۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص نحوه محاسبه سنوات در کارگاه های دارای طرح طبقه بندی مشاغل
محاسبه سنوات در مناطق آزاد و ویژه
بخشنامه ابطال شده منطقه ویژه پتروشیمی، درباره نحوه محاسبه سنوات

برخی از شرکت ها آموزشگاه سایر شرکت ها هستند، انواع مهارت ها را به کارکنان خود آموزش می دهند ولی به دلیل نقص در نظام جبران خدمت، کارکنان خود را از دست می دهند.در کارگاه آموزشی طراحی نظام جبران خدمت، به نحوه طراحی سیستم پرداخت حقوق منعطف خواهیم پرداخت، به شکلی که کارکنان بتوانند در پایان هر ماه ۲ نوع دریافتی داشته باشند: حقوق مبتنی بر حضور، و پاداش مبتنی بر عملکرد.برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص این دوره آموزشی، اینجا کلیک کنید.

0/5 (0 نظر)
0/5 (0 نظر)
Author: tamasco

دیدگاهتان را بنویسید