کارهای سخت و زیان آور برای بانوان

Posted by: tamasco
Category: کارهای سخت و زیان آور

سوال :
آیا کار کردن زنان در کارهای سخت و زیان آور طبق ماده 75 قانون کار ممنوع است؟

پاسخ از استاد محمدی:
انجام کارهای سخت و زیان آور به استناد ماده ۷۵ قانون کار برای زنان ممنوع است لیکن به استناد اصلاحیه قانون ارتقاء بهره‌وری کارکنان بالینی نظام سلامت ، پرستاران از شمول ماده مذکور مستثنی شده اند .

Author: tamasco

دیدگاهتان را بنویسید