سابقه بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور تغییر کرد؟

توسعه منابع انسانی سرآمد > مقالات > مالیات > دیوان عدالت اداری > سابقه بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور تغییر کرد؟

سابقه بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور تغییر کرد؟

Posted by: tamasco
Category: جانبازان و ایثارگران, دیوان عدالت اداری, کارهای سخت و زیان آور, مشاغل سخت و زیان آور

سوال :
چند روز پیش، رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری ( برای جمع بین حکم تبصره ۳ ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور و تبصره ۱ ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری ) منتشر شد که بر اساس آن، شرط سابقه برای بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور از ۲۰ سال به ۲۵ سال افزایش می‌یابد.
سوال من این است که آیا این دادنامه و رای، مربوط به شرایط کار جانبازان و معلولین است یا شامل تمام گروهها و افرادی که در مشاغل سخت بازنشسته میشوند ؟

پاسخ از استاد محمدی:
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۰۶۴ الی ۱۰۸۲ و ۱۲۰۳ و ۱۲۰۴ ، مورخ : ۹۹/۹/۱۸ ناظر قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور موضوع تبصره ۳ ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و قابل تسری به کارگران مشمول قانون کار نیست .
لذا کارگران مشمول قانون کار، تحت تاثیر این رای قرار نخواهند گرفت .

0/5 (0 نظر)
0/5 (0 نظر)
Author: tamasco

دیدگاهتان را بنویسید