پایه سربازی در طرح طبقه‌بندی مشاغل

Posted by: tamasco
Category: پایه سنوات، مزد سنوات ،, طبقه بندی مشاغل

سوال :
شرکت ما طرح طبقه‌بندی مشاغل دارد و از سالها پیش دارند پایه سربازی را می دهند .
اما در ابتدای هرسال فقط پایه ریالی همان گروه را ( بدون اعمال ضریب افزایش سالانه ) مجددا در حکم می نویسند .
سوال این است که آیا پایه سربازی جزئی از مزد مبنا هست ؟
و سوال دوم اینکه فرمول افزایش پایه سربازی چیست؟

پاسخ از استاد بصیر:
پرداخت پایه سربازی از اختیارات کارفرماست که با توجه به گروه شغلی فرد در زمان تطبیق وضع برقرار می گردد و جزء مزد مبنا بوده و طبق روال عادی همه ساله، افزایشات شورایعالی کار روی آن اعمال میشود مگر اینکه در دستورالعمل اجرایی طرح، روش دیگری را تدوین و به تایید اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسانده باشند.

0/5 (0 نظر)
0/5 (0 نظر)
Author: tamasco

دیدگاهتان را بنویسید