تغییرات بخشنامه مزد سال ۱۳۹۹

Posted by: tamasco
Category: حقوق و مزایا
بخشنامه مزد سال ۹۹ از اول تیرماه
بخشنامه مزد سال ۹۹ از اول تیرماه

۱- برای دریافت فایل آخرین تغییرات بخشنامه مزد سال ۱۳۹۹  (بخشنامه شماره ۴۸۶۹۲ مورخ ۳۱/۰۳/۱۳۹۹ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی)روی لینک زیر کلیک کنید :

نسخه نهایی بخشنامه مزد ۹۹

۲- برای دریافت فایل جدول سنوات ( منتشر شده از سوی اداره کل نظارت بر نظام های جبران خدمت وزارت کار) روی لینک زیر کلیک کنید:

جدول مزد سنوات از اول تیرماه۱۳۹۹

۳- برای دریافت فایل بخشنامه اصلی مزد سال ۱۳۹۹ اینجا کلیک کنید

بخشنامه مزد سال ۱۳۹۹

نحوه محاسبه مزد از ابتدای تیرماه ۱۳۹۹ :
الف ) برای محاسبه حقوق سال ۱۳۹۹ کارکنان ( از ابتدای تیرماه ۱۳۹۹ ) می بایستی حقوق پایه اسفندماه وی تقسیم بر ۲۹ ( تعداد روزهای اسفندماه ) گردد تا مزد روزانه وی به دست آید .
منظور از حقوق پایه اسفند ماه ، مجموع حقوق پایه و مزد سنوات ( پایه سنوات ) وی در سال ۱۳۹۸ می باشد .
سپس مزد روزانه وی ضرب در عدد ثابت ۱٫۱۵ می شود و با رقم ۵۵٫۳۳۸ ریال جمع می گردد ، رقم حاصله عبارت است از مزد روزانه وی در سال ۱۳۹۹ .
ب ) مزد روزانه در تیرماه ، ضرب در عدد ۳۱ ( تعداد روزاهای تیرماه ) ، و در مهرماه ضرب در عدد ۳۰ ( تعداد روزهای مهرماه ) می گردد .
ج ) کلیه کارگران در سال ۱۳۹۹، از سالروز استخدام خود در هر کارگاه ( و یا از سالروز برقراری آخرین پایه سنوات خود در آن کارگاه ) مستحق دریافت روزانه ۳۳٫۳۳۳ ریال ( به عنوان پایه سنوات ) می باشند که به مبلغ مزد روزانه اضافه می شود.

فرمول محاسبه نیز به شرح زیر می باشد :
[(حقوق اسفند ماه سال ۹۸ ، تقسیم بر ۲۹، ضرب در ۳۰ ) × ۱٫۱۵] + ۵۵٫۳۳۸ ریال : نرخ مزد روزانه کارگر در سال ۱۳۹۹

برای ثبت نام در دوره مجازی ( ویدئو کنفرانس ) قانون کار و تامین اجتماعی ، روی لینک زیر کلیک کنید :

دوره مجازی کار و تامین اجتماعی

حداقل مزد روزانه

از ابتدای تیرماه ۱۳۹۹

بدون پایه سنوات

۶۳۶٫۸۰۹ ریال
حداقل حقوق ماه های ۳۰ روزه

از ابتدای تیرماه ۱۳۹۹

بدون پایه سنوات

۱۹٫۱۰۴٫۲۷۰ ریال
حداقل حقوق ماه های ۳۱ روزه

از ابتدای تیرماه ۱۳۹۹

بدون پایه سنوات

۱۹٫۷۴۱٫۰۷۹ ریال
پایه سنوات هر روز

از ابتدای تیرماه ۱۳۹۹

۳۳٫۳۳۳ ریال
پایه سنوات ماهانه

از ابتدای تیرماه ۱۳۹۹

در ماه های ۳۰ روزه

۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
پایه سنوات ماهانه

از ابتدای تیرماه ۱۳۹۹

در ماه های ۳۰ روزه

۱٫۰۳۳٫۳۳۳ ریال

کمک هزینه مسکن نیز از ابتدای تیرماه ۱۳۹۹ افزایش یافت

افزایش کمک هزینه مسکن سال ۹۹
0/5 (0 نظر)
0/5 (0 نظر)
Author: tamasco

دیدگاهتان را بنویسید