ذخیره مرخصی

Posted by: tamasco
Category: مرخصی ها

سوال : در کارگاه ما کارفرما در پایان هر سال و همزمان با اتمام قرارداد موقت کار مانده مرخصی سالیانه را فقط به نسبت ۹ روز تسویه می کند و مابقی سوخت می شود. آیا قانونی است؟

پاسخ :
اگر قرارداد شما تمدید می شود ، تنها تا سقف ۹ روز از مرخصی سالانه هر سال کار ، به سال بعد منتقل می شود و مانده مرخصی مازاد بر ۹ روز سوخت می شود.
در این صورت کارفرما تکلیفی نسبت به بازخرید ۹ روز یا مازاد بر آن ندارد .
با آرزوی توفیق روز افزون
آرمین خوشوقتی

0/5 (0 نظر)
0/5 (0 نظر)
Author: tamasco

دیدگاهتان را بنویسید