افزایش کمک هزینه مسکن در سال 1399

Posted by: tamasco
Category: حقوق و مزایا

شماره ت 57770 ه

شماره 60473

تاریخ 1399/06/01

بسمه تعالی

“با صلوات بر محمد و آل محمد” 

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

     هیئت وزیران در جلسه 29/5/1399 به پیشــنهاد شورای عالی کار و تایید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده (2) اصلاحی قانون راجع به طبقه بندی مشاغل و برقراری کمک هزینه مسکن کارگری – مصوب 1370 – تصویب کرد:

    کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای تیر سال 1399 مبلغ سه میلیون (3،000،000) ریال تعیین می شود.

رونوشت با توجه به اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای اطلاع ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ارسال میشود.

افزایش کمک هزینه مسکن سال 99
Author: tamasco

دیدگاهتان را بنویسید