افزایش کمک هزینه مسکن در سال ۱۳۹۹

Posted by: tamasco
Category: حقوق و مزایا

شماره ت ۵۷۷۷۰ ه

شماره ۶۰۴۷۳

تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۱

بسمه تعالی

“با صلوات بر محمد و آل محمد” 

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

     هیئت وزیران در جلسه ۲۹/۵/۱۳۹۹ به پیشــنهاد شورای عالی کار و تایید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده (۲) اصلاحی قانون راجع به طبقه بندی مشاغل و برقراری کمک هزینه مسکن کارگری – مصوب ۱۳۷۰ – تصویب کرد:

    کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای تیر سال ۱۳۹۹ مبلغ سه میلیون (۳،۰۰۰،۰۰۰) ریال تعیین می شود.

رونوشت با توجه به اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای اطلاع ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ارسال میشود.

افزایش کمک هزینه مسکن سال ۹۹
0/5 (0 نظر)
0/5 (0 نظر)
Author: tamasco

دیدگاهتان را بنویسید