برقراری بیمه بیکاری در صورت عدم ارسال لیست

Posted by: tamasco
Category: بیمه بیکاری

سوال :
شرکت ما حق بیمه سه ماه آخر کاری من را رد نکرده است و من الان نمی توانم از بیمه بیکاری استفاده کنم .
مگر طبق قانون تامین اجتماعی ، اینطور نیست که اگر کارفرما لیست بیمه را رد نکرده باشد ، سازمان تامین اجتماعی باید وظایفش را در مقابل کارگر انجام دهد ؟
پس چرا با درخواست بیمه بیکاری من مخالفت شده؟

پاسخ :
اولا به استناد قانون بیمه بیکاری ، شرط برخورداری از مقرری بیمه بیکاری ، پرداخت حق بیمه بیکاری و ارسال لیست آن از سوی کارفرما می باشد.
ثانیا اینکه در قانون تامین اجتماعی ذکر شده است که «تاخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم ‌پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود » ارتباطی به بیمه بیکاری ندارد و مربوط به بیمه اجباری می باشد .
لذا برای برخورداری از مقرری بیمه بیکاری ، شما ابتدا باید سوابق بیمه خود را احیاء نمایید .
با آرزوی توفیق روزافزون
آرمین خوشوقتی

0/5 (0 نظر)
0/5 (0 نظر)
Author: tamasco

دیدگاهتان را بنویسید