تفاوت فوق العاده جذب ، با فوق العاده بازار کار

توسعه منابع انسانی سرآمد > مقالات > مالیات > دیوان عدالت اداری > تفاوت فوق العاده جذب ، با فوق العاده بازار کار

تفاوت فوق العاده جذب ، با فوق العاده بازار کار

Posted by: tamasco
Category: دیوان عدالت اداری, سنوات

سوال :
تفاوت حق جذب با فوق العاده بازار کار در چیست ؟
و آیا باتوجه به آراء دیوان عدالت اداری، جذب در سنوات محاسبه میشود ؟

پاسخ :
در واحد هایی که طرح طبقه بندی مشاغل دارند هیچ تفاوتی بین فوق العاده بازار کار، و حق جذب وجود ندارد، ابتدا عنوان بازار کار برای آن استفاده می شد و بعدا از عنوان جذب استفاده شد.
در کارگاه هایی که طرح طبقه بندی مشاغل ندارند نیز، هردو یکی هستند و جزء مزد ثابت هستند و در زمان محاسبه سنوات کارگران، مبنای محاسبه سنوات قرار می گیرند .
اما در کارگاه های دارای طرح طبقه بندی مشاغل ( چون در دستور العمل طرح طبقه بندی مشاغل، و ضمیمه آن صراحتا قید شده است که جزء مزد نیستند ) لذا مبنای محاسبه سنوات نیستند.
در آراء دیوان عدالت اداری نیز، به درستی به همین موضوع استناد شده است .
با آرزوی سلامتی و توفیق
آرمین خوشوقتی

0/5 (0 نظر)
0/5 (0 نظر)
Author: tamasco

دیدگاهتان را بنویسید