بیمه تامین اجتماعی

فوق العاده جذب ( بازار کار) مبنای محاسبه سنوات نیست

کلاسه پرونده: ۹۸۰۴۳۹۸
تاریخ رأی: شنبه ۴ ارديبهشت ۱۴۰۰
شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۴۱
هیات تخصصی کار ، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری

رأی هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی
نظر به اینکه اولاً مطابق ماده ۲۴ قانون کار (مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹)، درصورت خاتمه کار، کارفرما مکلف است برای هر سال سابقه، براساس آخرین حقوق مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به کارگر پرداخت کند و طبق بند «ب» ماده ۳۷ قانون مذکور، در صورتی که پرداخت مزد به صورت ماهانه باشد، مزد مذکور «حقوق» نامیده می­شود و مزد نیز وفق ماده ۳۵ قانون یادشده، عبارت است از «وجوه نقدی یا غیرنقدی و یا مجموع آن­ها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می­شود»، علیهذا با عنایت به اینکه مطابق مواد مورد شکایت، منظور از حق جذب، «فوق ­العاده بازار کار» بوده و این مبلغ در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت نشده، بلکه با توجه به وضعیت بازار تعیین و پرداخت می­گردد، مشمول تعریف مزد و بالتبع تعریف حقوق قرار نخواهد گرفت و مآلاً بر اساس ماده ۲۴ قانون مزبور، مبنای محاسبه مزایای پایان کار نخواهد بود.
ثانیاً با توجه به اینکه تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار که اعلام میدارد «مزایای رفاهی و انگیزه­ای از قبیل کمک ­هزینه مسکن، خواربار و کمک ­عائله ­مندی ، پاداش افزایش تولید و سود سالانه جزو مزد ثابت و مزد مبنا محسوب نمی­شود»، تمثیلی بوده و منحصر در مزایای مذکور نمی­باشد، علیهذا مطابق تبصره مذکور، با توجه به انگیزشی بودن حق جذب (فوق ­العاده بازار کار)، این مبلغ نیز جزو مزد ثابت و مبنا نبوده و در مزایای پایان کار احتساب نمی­گردد.
بنا به مراتب فوق، با استناد به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۱۳۷ (مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۹۳) ماده ۱ بخشنامه شماره ۷۳۰ (مورخ ۱۰/۱/۱۳۹۳) و ماده ۱ بخشنامه شماره ۵۱۶۵۲ (مورخ ۲۱/۳/۱۳۹۳) وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به اتفاق آرای اعضای هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی مغایر با قوانین و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب­ کننده تشخیص نگردید. این رأی به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
غلامرضا مولابیگی
رئیس هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی
 دیوان عدالت اداری
ثبت نام در دوره کارگاهی قانون کار و تامین اجتماعی برای مدیران و کارفرمایان

ثبت نام در دوره کارگاهی طراحی قراردادهای کار و محاسبات حقوق و دستمزد

ثبت نام در دوره کارگاهی آیین دادرسی کار

به این پست امتیاز دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *