اطمینان از صحت طراحی مشاغل

توسعه منابع انسانی سرآمد > مقالات > طبقه بندی مشاغل > اطمینان از صحت طراحی مشاغل

اطمینان از صحت طراحی مشاغل

Posted by: tamasco
Category: طبقه بندی مشاغل, مدیریت عملکرد, مدیریت منابع انسانی
کارآیی و اثربخشی منابع انسانی

حتما حتی برای یکبار هم که شده، این کلید آسانسور را فشرده اید .
وقتی درهای آسانسور باز می شوند ، اگر عجله داشته باشیم ، قاعدتا این کلید را می زنیم تا زودتر درها بسته شوند .
اما تابحال شده که به تاثیر گذاری این کلید برای بسته شدن درهای آسانسور دقت کنید ؟
ظاهرا این کلید، هیچ نقشی در زودتر بسته شدن درهای آسانسور ندارد!
بله بسته شدن درهای آسانسور در یک مدت زمان مشخص اتفاق می افتد و حتی با زدن این دکمه نیز، سرعت آن افزوده نمی شود .
اما جالب اینجاست که اغلب ما وقتی که برای به حرکت در آمدن آسانسور عجله داریم ، با زدن این احساس خوبی پیدا می کنیم و حس می کنیم که در به حرکت درآمدن سریعتر آسانسور نقشی داشته ایم ، در حالیکه واقعیت چیز دیگری است .
این دکمه از آن دکمه هایی است که کارآیی دارند، اما دریغ از ذره ای اثربخشی .

از آسانسور که بگذریم ، نقش برخی از مشاغل در سازمان ها نیز ، به این دکمه ها بی ربط نیست :
هستند که باشند، کارایی دارند اما در نتایج عملکردی سازمان نقشی ندارند و فاقد اثربخشی هستند .
اما برداشت مدیران یا کارکنان این است که وجود این مشاغل در سازمان ضرورت دارد .
در اینگونه موارد نقش مدیریت منابع انسانی چیست؟
مدیران و متخصصان منابع انسانی چطور می توانند ضرورت یا عدم ضرورت وجود مشاغل در سازمان ها را به تصویر بکشند ؟
مدیران کسب و کار چطور می توانند اطمینان حاصل کنند که وجود چه مشاغلی در سازمان الزامی است، و چه مشاغلی فاقد اثربخشی هستند و با حذف نمودن آن ها، سازمان ریسک نکرده است ؟
در مدل منابع انسانی TTM به تفصیل ، نحوه به تصویر کشیدن اثربخشی هر شغل بر اهداف سازمان و یا فرآیند ها ، و زنجیره ارزش سازمان بطور کاملا عملیاتی تشریح شده است .
در دوره آموزشی مدیریت منابع انسانی بر اساس مدل TTM ، به مباحث طراحی مشاغل ، ارزشیابی مشاغل و طبقه بندی مشاغل خواهیم پرداخت .
برای کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید

آرمین خوشوقتی

0/5 (0 نظر)
0/5 (0 نظر)
Author: tamasco