عدم پرداخت حق بیمه از ناحیه کارفرمادر زمان مقرر نمی تواند سبب تضییع حقوق کارگر و بازماندگان وی گردد

Posted by: tamasco
Category: قانون تامین اجتماعی, قانون کار, مشاغل سخت و زیان آور

گروهی از بازماندگان بیمه شدگان تامین اجتماعی که به دلیل فوت همسرانشان به شعب سازمان تامین اجتماعی مراجعه نموده اند تا مستمری دریافت نمایند لیکن به دلیل عدم پرداخت کامل حق بیمه توسط کارفرما ( درزمان حیات بیمه شدگان ) ، سازمان تأمین اجتماعی نسبت به برقراری مستمری اقدام ننموده است.
متعاقبا بعد از اینکه سازمان تأمین اجتماعی حق بیمه معوقه را از کارفرما دریافت نموده است ،  از تاریخ وصول حق بیمه اقدام به برقراری مستمری نموده ولی شکات ( بازماندگان مستمری بگیران ) مجدداً با تقدیم دادخواست در دیوان عدالت اداری تقاضای برقراری مستمری از تاریخ فوت همسرانشان را نموده اند.
نتیجه را در تصویر رای دیوان عدالت اداری ملاحظه بفرمائید

0/5 (0 نظر)
0/5 (0 نظر)
Author: tamasco

دیدگاهتان را بنویسید