نشست هم اندیشی منابع انسانی

دومین نشست هم اندیشی، نسل فعلی نیروی کار (نسل Z)

موضوع دومین نشست هم‌اندیشی "مدیریت تجربه نسل فعلی نیروی کار (نسل Z)" و بررسی چالش‌ها، رویکردها، موانع قانونی، انگیزش، نگهداشت...

ادامه مطلب

ارزش ها باورهای مرکزی

مقاله پژوهشی: ارزش‌ ها: چگونه درک ارزش‌ها می‌تواند به مراجعان کوچینگ کمک کند تا یاد بگیرند که توسط آنها زندگی کنند.

شاید بهتر باشد که بگوییم اکثر کوچ‌ها معتقدند که مراجعان باید از ارزش‌های خود آگاه باشند. این موضوع در بسیاری...

ادامه مطلب