طب کار

۱۸ آبان
آیین نامه آموزش ایمنی کارفرمایان، کارگران و کارآموزان اصلاح شد
Category: حفاظت فنی و بهداشت کار, طب کار, وزار...
آیین نامه آموزش ایمنی کارفرمایان، کارگران و کارآموزان اصلاح شد آیین نامه آموزش ایمنی کارفرمایان، کارگران و کارآموزان (در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۸ شورای عالی حفاظت فنی) اصلاح شد به استن...
۰۱ اسفند
معاینات پزشکی ابتدای استخدام
Category: حادثه و بیماری ناشی از کار, حفاظت فن...
آیا همچنان باید معاینات پزشکی بدو استخدام و معاینات ادواری سالانه را انجام دهیم؟
۳۰ بهمن
دستورالعمل معاینات شغلی ابطال شد
Category: حادثه و بیماری ناشی از کار, حفاظت فن...
دستورالعمل معاینات شغلی ابطال شد
۰۴ آبان
دستورالعمل جدید رییس قوه قضاییه
Category: حادثه و بیماری ناشی از کار, حفاظت فن...
دستورالعمل مورخ : ۱۳۹۹/۷/۳۰ رییس قوه قضاییه نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن
۰۶ خرداد
هزینه معاینات پزشکی طب کار
Category: طب کار
هزینه معاینات پزشکی طب کار بدو استخدام به عهده کیست؟