اشتغال به کار بازنشستگان

توسعه منابع انسانی سرآمد > مقالات > بازنشستگی > اشتغال به کار بازنشستگان

اشتغال به کار بازنشستگان

Posted by: tamasco
Category: بازنشستگی

‍ سوال :
درصورتیکه فردی از مدیران و سهامداران یک شرکت خصوصی بازنشسته شده و حقوق بازنشستگی دریافت کند در این حالت اشتغال به کار او منع قانونی خواهد داشت ؟

پاسخ از استاد ریاضی:
به عنوان یک اصل کلی، با اشتغال به کار بازنشستگان صندوق تامین اجتماعی کارفرما مکلف است ایشان را نزد صندوق تامین اجتماعی بیمه نماید، و این کار باعث قطع مستمری بازنشستگی ایشان می شود .

 

0/5 (0 نظر)
0/5 (0 نظر)
Author: tamasco

دیدگاهتان را بنویسید