قانون کاهش ساعت کار بانوان دارای شرایط خاص

توسعه منابع انسانی سرآمد > مقالات > زمان کار > قانون کاهش ساعت کار بانوان دارای شرایط خاص

قانون کاهش ساعت کار بانوان دارای شرایط خاص

Posted by: tamasco
Category: زمان کار, قانون کار

قانون کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص

 

قانون کاهش ساعات کار بانوان
قانون کاهش ساعات کار بانوان دارای شرایط خاص – مصوب 1395,06,02 

ساعات کار هفتگی بانوان شاغل اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی که موظف به چهل و چهار ساعت کار در هفته هستند اما دارای معلولیت شدید یا فرزند زیر شش سال تمام یا همسر یا فرزند معلول شدید یا مبتلا به بیماری صعب‌ العلاج می‌ باشند و یا زنان سرپرست خانوار شاغل در دستگاههای اجرائی موضوع ماده (222) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15 /10 /1389و بخش غیردولتی اعم از مشمولان قانون کار و قانون تأمین اجتماعی بنا به درخواست متقاضی از دستگاه اجرائی مستخدم و تأیید سازمان بهزیستی کشور یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا دادگستری، سی و شش ساعت در هفته با دریافت حقوق و مزایای چهل و چهار ساعت تعیین می ‌شود.
اعمال احکام این قانون، برای آن ‌دسته از کارکنانی که پیش از تصویب این قانون در بخش غیردولتی به‌ کارگرفته شده‌ اند منوط به تأمین نظر کارفرما توسط دولت است.

Author: tamasco

دیدگاهتان را بنویسید