تاثیر بیمه بیکاری در بازنشستگی بانوان

Posted by: tamasco
Category: بازنشستگی

سوال :
درمورد بازنشستگی بانوان با قانون ۲۰ سال سابقه بیمه و۴۲ سال سن ، چنانچه بیمه شده یکسال آخر را از بیمه بیکاری استفاده کند ، در میزان دریافتی بازنشستگی‌ اش موثر است ؟

پاسخ از استاد ریاضی:
اگر ایام استفاده از بیمه بیکاری ، در دو سال آخر کاری واقع شود، آن ایام در محاسبه مستمری بازنشستگی لحاظ نخواهد شد ، بلکه دو سال آخر کاری فرد در محاسبه مستمری لحاظ خواهد شد .

0/5 (0 نظر)
0/5 (0 نظر)
Author: tamasco

دیدگاهتان را بنویسید