بخشنامه ۱۴ جدید سازمان تامین اجتماعی

توسعه منابع انسانی سرآمد > مقالات > سازمان تامین اجتماعی > بخشنامه ۱۴ جدید سازمان تامین اجتماعی

بخشنامه ۱۴ جدید سازمان تامین اجتماعی

Posted by: tamasco
Category: سازمان تامین اجتماعی

بخشنامه های شماره ۱۴ سازمان تامین اجتماعی

سرفصل های دوره طراحی قرارداد کار و حقوق و دستمزد :
• انواع قراردادهای کاری ( خصوصا قرارداد دورکاری )
• شیوه تنظیم قرارداد کاری
• حقوق و وظایف کارگر و کارفرما در قبال یکدیگر
• اختتام یا فسخ قرارداد کاری
و نحوه محاسبه حقوق و دستمزد
همچنین در این کارگاه شروط قابل درج در قراردادهای کار ، نکات الزامی ( که عموما فراموش میکنیم آنها را در قراردادهای کار درج کنیم ) بررسی خواهیم کرد. نحوه محاسبات قراردادهای تمام وقت و پاره وقت را ( که در اغلب موارد اشتباه محاسبه می شوند ) را نیز مرور خواهیم کرد .
❗ضمنا در این کارگاه بصورت عملی یک نمونه قرارداد دورکاری را مرحله به مرحله تنظیم خواهیم نمود.
ثبت نام در دوره کارگاهی آنلاین حقوق دستمزد و طراحی قرارداد کار

Author: tamasco

دیدگاهتان را بنویسید