مدیریت منابع انسانی

کدام کارگاه‌ها ملزم به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل نیستند؟

کدام کارگاه‌ها ملزم به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل نیستند؟

شماره: 60309

تاریخ 21؍7؍1371

در اجرای ‌‌‌‌تبصره یک ‌‌‌‌ماده ۴۹ قانون کار جمهوری اسلامی ایران و با توجه به مفاد آیین‌نامه اجرایی طرح طبقه‌‌‌‌‌بندی مشاغل کارگاه‌‌‌ها موضوع تبصره مذکور مصوب 12؍2؍71 کلیه کارگاه‌‌‌‌‌هایی که تا تاریخ 1؍4؍72 دارای ۳۰۰ تا ۵۰۰ نفر کارگر مشمول قانون کار بوده و یا می‌شوند و فاقد طرح طبقه‌‌‌‌‌بندی مشاغل مصوب ‌‌‌‌وزارت کار و امور اجتماعی‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌می‌باشند مکلفند طرح طبقه‌‌‌‌‌بندی مشاغل کارگران خود را بر اساس نظام ارزیابی مشاغل و ضوابط و دستورالعمل‌های مربوط تهیه و پس از تایید ‌‌‌‌وزارت کار و امور اجتماعی به موقع اجرا بگذارند. تاریخ اجرای طرح در این قبیل کارگاه‌‌‌ها 1؍4؍72 بوده و مهلت ارائه آن به این ‌‌‌‌وزارتخانه تا 1؍4؍73 تعیین می‌شود.

مشاوره فنی طبقه بندی مشاغل

یکی از روش‌های رایج طبقه‌بندی مشاغل در منابع انسانی، سیستم طبقه‌بندی حقوق و مزایای سازمانی است که توسط مشاوره فنی طبقه بندی مشاغل انجام می‌گردد.

تاریخ اجرای طرح در مورد کارهایی که بعد از تاریخ 1؍4؍72 از نظر تعداد کارگران مشمول این بخشنامه‌‌ می‌شوند زمانی است که به حد نصاب مذکور (حداقل ۳۰۰ نفر کارگر) برسند و مهلت ارائه طرح برای آنها یک سال پس از تاریخی است که به این حد نصاب رسیده باشند.

ضمنا کارگاه‌‌‌‌‌های مشمول که بخواهند قبل از الزام قانونی کارگاه مبادرت به تهیه و اجرای طرح بنمایند بر اساس رویه‌های مورد عمل فعلی با تنظیم توافق‌نامه اقدام خواهند نمود.

 

حسین کمالی- وزیر کار و امور اجتماعی

به این پست امتیاز دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *