کاهش ساعت کار در ماه مبارک رمضان

Posted by: tamasco
Category: زمان کار, قانون کار
شرکت توسعه منابع انسانی سرآمد آرمین خوشوقتی مشاوره قانون کار و تامین اجتماعی
کاهش ساعت کار در ماه مبارک رمضان، و اضافه کاری
Author: tamasco

دیدگاهتان را بنویسید