کار در روز جمعه

Posted by: tamasco
Category: جمعه کاری
جمعه کاری تعطیل اجباری تعطیل هفتگی
سوال: اگر در کارگاهی ، روز جمعه بطور کامل کار انجام نشود ( فردی ۵ ساعت کار کند ) بازهم باید یک روز کامل تعطیل جایگزین درطول هفته داشته باشد؟
0/5 (0 نظر)
0/5 (0 نظر)
Author: tamasco

دیدگاهتان را بنویسید